Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 44861/2020
27-11-2020
14-12-2020
ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΦΑΣΗΣ Η/ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΑΦΡΩΝ ΜΕ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ (SEMI-WEB)
82818

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Μηχανικός Υλικών ή Χημικός Μηχανικός ή Χημικός ή Φυσικός ή συναφούς αντικειμένου

ON/OFF

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε. ή Δ.Μ.Σ.) στη Χημεία και Τεχνολογία Υλικών

ON/OFF

Εμπειρία σε θέματα σύνθεσης και χαρακτηρισμού κεραμικών υλικών (σύνθεση υψηλών θερμοκρασιών, σύνθεση νανοσωματιδίων, XRD, RAMAN, FTIR, DTA/TGA/DSC, κλπ)

Μήνες x 1 με max 48

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εργαστηριακή εμπειρία ως Υποψήφιος Διδάκτορας

Μήνες x 1 με max 48

  • Επιλογή δομικών στοιχείων-θέσπιση προδιαγραφών (ΕΕ 1).
  • Παρασκευή νανοϋλικών άνθρακα (EE2).
  • Ανάπτυξη κεραμικών αφρών ως σταθεροποιητών σχήματος (ΕΕ3).
  • Χαρακτηρισμός και ιδιότητες των υλικών PCMs (ΕΕ4).
  • Ανάπτυξη δομικών στοιχείων με ενθυλακωμένα υλικά SSPCMs (ΕΕ5).
e-max.it: your social media marketing partner