Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 42905/2020
18-11-2020
03-12-2020
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
HOMORE: ΕΞΥΠΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
82475

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο ΑΕΙ Πληροφορικής με πτυχιακή εργασία ή Δίπλωμα Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής ή ισότιμος τίτλος ημεδαπής/αλλοδαπής

Bαθμός πτυχίου X 5

Πιστοποιητικό γνώσεων αγγλικής γλώσσας Β2 ή ανώτερο

B2: NAI/OXI

Γ2: 10

Ανάπτυξη εφαρμογών σε Python, Linux

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Εμπειρία στην επεξεργασία και ανάλυση καρδιακών σημάτων

Mήνες εκπαίδευσης ή εμπειρίας Χ 4 (max 40)

Ανάλυση δεδομένων και λήψη αποφάσεων» και ειδικότερα «Επεξεργασία και ανάλυση σημάτων φυσιολογικής κατάστασης.

e-max.it: your social media marketing partner