Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 41842/2020
10-11-2020
25-11-2020
ΤΖΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΡΟγραμματισμένη και ΧΩροχρονική απελευθέρωση θεΡΑπευτικών και θεραπογνωστικών μορίων στα καρκινικά κύτταρα
82797

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Απόφοιτος του Τμήματος Βιολογίας

ON/OFF

Υποψήφιος Διδάκτορας στη Φαρμακευτική με εμπειρία στην χημεία φυσικών προϊόντων.

ON/OFF

Εργασίες σε Διεθνή επιστημονικά περιοδικά ή και συνέδρια σχετιζόμενες με την χημεία φυσικών προϊόντων.

ON/OFF

Μεταπτυχιακός τίτλος σε συναφές αντικείμενο με την χημεία φυσικών προϊόντων.

ON/OFF

Συμμετοχή σε συνέδρια με ανάρτηση

ON/OFF

Αναρτήσεις σε συνέδρια

ON/OFF

Διαφοροποίηση φυσικών προϊόντων και δημιουργία πλατφόρμας ελέγχου αλληλεπίδρασης στόχου προσδέματος και προσαρμογή μιας γενικής στρατηγικής για τη δημιουργία προσαρμοσμένων IDP προσδεμάτων στην ενότητα εργασίας: ΕΕ4: Προσαρμογή μιας γενικής στρατηγικής για τη δημιουργία ειδικά παρασκευασμένων προσδεμάτων IDP βασισμένων σε φυσικά προϊόντα.

e-max.it: your social media marketing partner