Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 41030/2020
06-11-2020
23-11-2020
ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΦΑΣΗΣ Η/ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΑΦΡΩΝ ΜΕ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ (SEMI-WEB)
82818

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Μεταδιδάκτορας Ερευνητής (Διδάκτωρ Μηχανολόγος Μηχανικός ή άλλης ειδικότητας Μηχανικός ή Συναφών Επιστημών

ON/0FF

Εμπειρία σε θέματα χαρακτηρισμού υλικών (XRD, SEM/EDS, XPS, RAMAN, FTIR, DTA/TGA/DSC, AFM, κλπ)

Μήνες x 1 με max 48

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εργαστηριακή εμπειρία στη σύνθεση και χαρακτηρισμό κεραμικών υλικών και νανοϋλικών

Μήνες x 1 με max 48

1) Παρασκευή νανοϋλικών άνθρακα (EE2).

2) Ανάπτυξη κεραμικών αφρών ως σταθεροποιητών σχήματος (ΕΕ3).

3) Χαρακτηρισμός και ιδιότητες των υλικών PCMs (ΕΕ4).

4) Ανάπτυξη δομικών στοιχείων με ενθυλακωμένα υλικά SSPCMs (ΕΕ5).

5) Μελέτη Ιδιοτήτων πρωτότυπων δομικών στοιχείων (γύψου/τσιμέντου) με ενθυλακωμένα υλικά SSPCMs (ΕΕ6).

e-max.it: your social media marketing partner