Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 36611/2020
13-10-2020
29-10-2020
ΠΑΪΠΕΤΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΙΕΡΑΡΧΙΚΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΤΟΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΕΛΕΓΧΟ ΥΓΙΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ATHENA)
82433

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

1

Δίπλωμα Μηχανικού Επιστήμης Υλικών ή συναφούς ειδικότητας

ΟΝ/OFF

2

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών

ON/OFF

3

Βαθμός συνάφειας βασικού ή/και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με τη θέση

ON/OFF

4

Γνώση στη Μη Καταστροφική Αξιολόγηση Υλικών

ON/OFF

     
     

5

Σχετική ερευνητική ή ακαδημαϊκή εμπειρία στην μελέτη της απόκρισης υλικών με Θερμοηλεκτρική Συμπεριφορά

Μήνας x 10 με max 100

6

Σχετική ερευνητική ή ακαδημαϊκή εμπειρία παρασκευής και χαρακτηρισμού Ιεραρχικών Σύνθετων Υλικών

Μήνας x 10 με max 100

7

Άριστη γνώση Αγγλικών

ON/OFF

1.              Παρασκευή, Αξιολόγηση & Βελτιστοποίηση Ιεραρχικών Δομών για ΘΗ ΙΣΥ(ΕΕ2).
                 - Λειτουργικότητες & Προδιαγραφές αυτόνομης Μη Καταστροφικής Αξιολόγησης (ΜΚΑ) σε περιβάλλον λειτουργίας.

2.              Μοντελοποίηση σε πολλαπλές κλίμακες ΘΗ ΙΣΥ(ΕΕ4).
                 - Μοντέλο ΘΗ σύνδεσης για πολυστρωματικά ΘΗ ΙΣΥ.

3.              Επέκταση διαδικασίας παραγωγής ΘΗ ΙΣΥ σε βιομηχανική κλίμακα (EE5).

                - Πιλοτική λειτουργία βιομηχανικής γραμμής παραγωγής & αξιολόγηση ανθεκτικότητας & ΘΗ απόδοσης παραγόμενων ΙΣΥ.

4.              Κατασκευή Δομής Επίδειξης: Επικύρωση & Βελτιστοποίηση (ΕΕ6).
                 - Επίδειξη λειτουργίας διεπιφάνειας υποστήριξης λειτουργικοτήτων - ΘΗ ΙΣΥ δομής.

e-max.it: your social media marketing partner