Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 35534/2020
01-10-2020
16-10-2020
ΝΑΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΚΛΙΝΗ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ (KARDIATOOL)
82264

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Νοσηλευτικής

Βαθμός πτυχίου x 10

Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Γ2)

ON/OFF

Πιστοποιημένη Γνώση Χειρισμού Η/Υ 

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Επαγγελματική εμπειρία

(Μήνες Εμπειρίας) x 3 (Μέγιστη βαθμολογία 72)

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

20 μόρια

Σε περίπτωση ισοβαθμίας

0-20 μόρια

Διερευνώνται:

α) η αντίληψη της/του υποψηφίου για το ρόλο του σε σχέση με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις της θέσης,

β) η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, ανάληψης ευθυνών, διαχείρισης κρίσεων και η αποτελεσματικότητα και

γ) η κατανόηση των οργανωτικών αναγκών υλοποίησης.

Συλλογή δεδομένων από ασθενείς προκειμένου να δημιουργηθεί το Σύστημα Υποστήριξης Αποφάσεων για τη διάγνωση της Καρδιακής Ανεπάρκειας και την παρακολούθηση της θεραπείας, συμμετοχή στον σχεδιασμός πληροφοριακού συστήματος και του συστήματος απόφασης (WP7). Συλλογή δεδομένων από τους ασθενείς για την επικαιροποίηση του Kardiatool, αξιολόγηση του KardiaTool ως τεχνολογία υγείας (WP9). 

e-max.it: your social media marketing partner