Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 34810/2020
25-09-2020
12-10-2020
ΤΣΕΛΑΠΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ ΦΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΉΠΕΙΡΟ (Epirustonic)
82479

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

Απόφοιτος του Τμήματος Χημείας ή Βιολογίας

ON/OFF

Υποψήφιος Διδάκτορας Τμήματος Χημείας

ON/OFF

Άριστη Γνώση Αγγλικής Γλώσσας

ON/OFF

Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους άντρες

ON/OFF

Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στη Χημεία

ON/OFF

Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Περιοδικά με ερευνητικό έργο

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Γνώση μιας Δεύτερης Ξένης Γλώσσας

10

Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Περιοδικά με ερευνητικό έργο

5 για Κάθε Δημοσίευση

Συλλογή αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών και παραγωγή φυτικών εκχυλισμάτων με διαφορετικά πρωτόκολλα εκχύλισης, στην ΕΕ1 «Μελέτη συνθηκών καλλιέργειας αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών – Παραγωγή εκχυλισμάτων».

e-max.it: your social media marketing partner