Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 34467/2020
22-09-2020
07-10-2020
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ
"i-Thea" - Ολοκληρωμένες Προσεγγίσεις για την Προώθηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς: Η Διαδρομή των Αρχαίων Θεάτρων και Χώρων ως Επώνυμος Προορισμός
82661

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίου ή Α.Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ

Βαθμός πτυχίου x 50

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις Θετικές Επιστήμες

Απαιτούμενο (ON/OFF)-Δεν βαθμολογείται

Τριετής τουλάχιστον αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην υποστήριξη συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων

Απαιτούμενο (ON/OFF)-Δεν βαθμολογείται

Πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον Β2

Απαιτούμενο (ON/OFF)-Δεν βαθμολογείται

Πιστοποιημένες γνώσεις χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασία κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) χειρισμού υπηρεσιών διαδικτύου

Απαιτούμενο (ON/OFF)-Δεν βαθμολογείται

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Α. Επιπρόσθετη αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην υποστήριξη συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Προσμετρώνται συνολικά έως έξι χρόνια (72 μήνες) εμπειρίας.

7 ανά μήνα

Β. Συνέντευξη

 

Β1.Θεματική ενότητα συνέντευξης: Κατανόηση των απαιτήσεων της θέσης, των στόχων του έργου και των κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας του

Μη Γνώστης -0

Εισαγωγικές Γνώσεις – 10

Ενδιάμεσο επίπεδο -20

Ικανός – 30

Β2.Θεματική ενότητα συνέντευξης: Ικανότητα διοίκησης έργου και διαχείρισης κρίσεων –

Μη Γνώστης -0

Εισαγωγικές Γνώσεις – 10

Ενδιάμεσο επίπεδο -20

Ικανός – 30

Β3.Επικοινωνιακές/Οργανωτικές Ικανότητες, Ικανότητα εργασίας σε ομάδα

Μη Γνώστης -0

Εισαγωγικές Γνώσεις – 10

Ενδιάμεσο επίπεδο -20

Ικανός – 30

Financial Manager Existing full-time staff that will be working on the project as Financial Manager / Προσωπικό πλήρους απασχόλησης που θα εργαστεί στο έργο ως Οικονομικός Διευθυντής. Τα καθήκοντα περιλαμβάνουν: διαχείριση των δραστηριοτήτων του εταίρου, συνεργασία & επικοινωνία με τους επικεφαλής και τους δικαιούχους του έργου, συνεισφορά στην έκθεση προόδου του έργου, συμμετοχή στις συναντήσεις & εκδηλώσεις του έργου κ.λπ., προετοιμασία του πίνακα δαπανών του δικαιούχου κ.λπ.

e-max.it: your social media marketing partner