Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 34455/2020
22-09-2020
07-10-2020
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ
"i-Thea" - Ολοκληρωμένες Προσεγγίσεις για την Προώθηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς: Η Διαδρομή των Αρχαίων Θεάτρων και Χώρων ως Επώνυμος Προορισμός
82661

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Δίπλωμα / Πτυχίο Αρχιτέκτονα Μηχανικού

Απαιτούμενο (ON/OFF)-Δεν βαθμολογείται

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με εξειδίκευση στο χώρο, στο σχεδιασμό και το δομημένο περιβάλλον

Απαιτούμενο (ON/OFF)-Δεν βαθμολογείται

Πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον Β2

Απαιτούμενο (ON/OFF)-Δεν βαθμολογείται

Διετής τουλάχιστον αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό, Ειδικά Θέματα Σχεδιασμού και Χωρικές Αναπαραστάσεις

Απαιτούμενο (ON/OFF)-Δεν βαθμολογείται

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Συνέντευξη

 

1.    Θεματική ενότητα συνέντευξης: Γνώσεις και εργασιακή εμπειρία σε θέματα που αφορούν στα εξής αντικείμενα:

·         Μέσα Αναπαράστασης στην Αρχιτεκτονική

·         Ψηφιακές Τεχνολογίες στον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό

·         Ειδικά Θέματα Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού

Μη Γνώστης -0

Εισαγωγικές Γνώσεις – 30

Ενδιάμεσο επίπεδο -50

Ικανός – 100

2.    Θεματική ενότητα συνέντευξης: Κατανόηση των απαιτήσεων της θέσης, των στόχων του έργου και των κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας του –

Μη Γνώστης -0

Εισαγωγικές Γνώσεις – 10

Ενδιάμεσο επίπεδο -20

Ικανός – 30

3.    Επικοινωνιακές/Οργανωτικές Ικανότητες, Ικανότητα εργασίας σε ομάδα

Μη Γνώστης -0

Εισαγωγικές Γνώσεις – 10

Ενδιάμεσο επίπεδο -20

Ικανός – 30

Technical Staff: Existing full-time staff, who will be in charge of all related administrative procedures and monitor the progress of preparing the capacity-building related material / Τεχνικό προσωπικό: πλήρους απασχόλησης προσωπικό που θα είναι υπεύθυνο για όλες τις σχετικές διοικητικές διαδικασίες και θα παρακολουθεί την πρόοδο της προετοιμασίας του σχετικού με την ανάπτυξη ικανοτήτων υλικού.

e-max.it: your social media marketing partner