Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 34212/2020
22-09-2020
07-10-2020
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΡΝΙΘΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΥΣΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ (GREEN POULTRY PRODUCTION, ANTIBIOTIC FREE)
82421

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχιούχος του τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών ή συναφούς αντικειμένου

10

Διδάκτωρ στο αντικείμενο της Ιατρικής Γενετικής με αντικείμενο την βιοπληροφορική ανάλυση

25

Συμμετοχή σε επιμορφωτικό σεμινάριο στο αντικείμενο της Ιατρικής Γενετικής

ΟΝ/OFF

Εμπειρία από συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα

20

Δημοσιεύσεις

30

Ανακοινώσεις σε συνέδρια

15

Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους άντρες

ΟΝ/OFF

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

A. Συνέντευξη

 

Α.1 Θεματική ενότητα: Κατανόηση των απαιτήσεων της θέσης, των στόχων του έργου, ικανότητα λήψης αποφάσεων και επινόησης εναλλακτικών λύσεων που αφορούν την υλοποίηση του έργου.

Μη Γνώστης - 0

Εισαγωγικές Γνώσεις – 10

Ενδιάμεσο επίπεδο - 20

Ικανός – 30

Α.2 Θεματική ενότητα: Οργανωτικές ικανότητες, επικοινωνιακές ικανότητες και ικανότητα εργασίας σε ομάδα

Μη Γνώστης – 0

Εισαγωγικές Γνώσεις – 10

Ενδιάμεσο επίπεδο - 20

Ικανός – 30

  • Εργαστηριακό πρωτόκολλο απομόνωσης DNA από εντερικό περιεχόμενο και εντερικό επιθήλιο κοτόπουλου κρεοπαραγωγής.                                     
  • Ανάλυση του μικροβιώματος και σύνθεσή του σε διαφορετικές συνθήκες εκτροφής παρουσία ή απουσία αντιβιοτικών και διατροφικών μεταβολών.                            
  • Ανάλυση δεδομένων για τη συσχέτιση του μικροβιώματος και των συστημάτων εκτροφής πτηνών κρεοπαραγωγής για μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και απουσίας χρήσης αντιβιοτικών και για την τεκμηρίωση υγιεινότερου σφαγίου πτηνών με βάση τη σύνθεση συμβιωτικών και δυσβιωτικών βακτηρίων.
  • Δημοσίευση στο πλαίσιο της Ενότητας Εργασίας.
e-max.it: your social media marketing partner