Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 31497/2020
03-09-2020
18-09-2020
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
HOMORE: ΕΞΥΠΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
82475

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Δίπλωμα Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής ή ισότιμος τίτλος ημεδαπής/αλλοδαπής

Βαθμός Πτυχίου X 4

Προγραμματισμός σε C, Java, Python

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Πιστοποιητικό γνώσεων αγγλικής γλώσσας Β2 ή ανώτερο

NAI/OXI

Γνώση μεθόδων εκπαίδευσης νευρωνικών δικτύων

μήνες εκπαίδευσης ή εμπειρίας Χ 1,5 (max 9)

Γνώση μεθόδων εξόρυξης δεδομένων

μήνες εκπαίδευσης ή εμπειρίας Χ 1,5 (max 9)

Προγραμματιστική εμπειρία σε μεθόδους βαθιάς μηχανικής μάθησης χωρίς επίβλεψη

μήνες εκπαίδευσης ή εμπειρίας Χ 4 (max 24)

Προγραμματιστική εμπειρία σε ομαδοποίηση δεδομένων

μήνες εκπαίδευσης ή εμπειρίας Χ 3 (max 18)

Ανάλυση δεδομένων και λήψη αποφάσεων» και ειδικότερα «Αυτόματη κατάτμηση και κατηγοριοποίηση της πολυδιάστατης χρονοσειράς αισθητηριακών σημάτων».

e-max.it: your social media marketing partner