Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 31463/2020
03-09-2020
18-09-2020
ΜΑΜΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
SMARTCITYBUS - ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΞΥΠΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
82835

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

1

Βασικός Τίτλος Σπουδών

(μέσος όρος στα μαθήματα ή βαθμός πτυχίου/διπλώματος 5-10) x 4 (μέγιστη βαθμολογία 40)

2

Βαθμός συνάφειας βασικού ή/και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με τη θέση

(βαθμός συνάφειας 5-10) x 4 (μέγιστη βαθμολογία 40)

3

Σχετικές Δημοσιεύσεις

(αριθμός δημοσιεύσεων σε περιοδικά ή συνέδρια) x 10, (μέγιστη βαθμολογία 20)

Μελέτη θεωρητικού υποβάθρου και υφιστάμενης τεχνολογίας για δυναμική και αυτοματοποιημένη συλλογή, καταγραφή και οργάνωση μεγάλου όγκου δεδομένων κίνησης οχημάτων και επιβατών. Καθορισμός απαιτήσεων του συστήματος SmartCityBus.

e-max.it: your social media marketing partner