Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 31233/2020
02-09-2020
17-09-2020
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΡΝΙΘΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΥΣΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ (GREEN POULTRY PRODUCTION, ANTIBIOTIC FREE)
82421

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχιούχος του τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών ή συναφούς αντικειμένου

10

Διδακτορικό δίπλωμα στην Ιατρική Γενετική

ΟΝ/OFF

Αποδεδειγμένη εμπειρία σε υλοποίηση εθνικών συγχρηματοδοτούμενων και κοινοτικών προγραμμάτων ιατρικής και ιατρικής γενετικής.

10

Εμπειρία σε τεχνικές αλληλούχισης / Next Generation Sequencing.

25

Αποδεδειγμένη εμπειρία σε υλοποίηση διαγνωστικών εξετάσεων ιατρικής γενετικής.

15

Συμμετοχή σε επιμορφωτικό σεμινάριο στο αντικείμενο της Ιατρικής Γενετικής

15

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά.

15

Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια

10

Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους άντρες

ΟΝ/OFF

 

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

A. Συνέντευξη

 

Α.1 Θεματική ενότητα: Κατανόηση των απαιτήσεων της θέσης, των στόχων του έργου, ικανότητα λήψης αποφάσεων και επινόησης εναλλακτικών λύσεων που αφορούν την υλοποίηση του έργου.

Μη Γνώστης - 0

Εισαγωγικές Γνώσεις – 10

Ενδιάμεσο επίπεδο - 20

Ικανός – 30

Β.1 Θεματική ενότητα: Οργανωτικές ικανότητες, επικοινωνιακές ικανότητες και ικανότητα εργασίας σε ομάδα

Μη Γνώστης – 0

Εισαγωγικές Γνώσεις – 10

Ενδιάμεσο επίπεδο - 20

Ικανός – 30

Αλληλούχιση του μικροβιώματος με Next Generation Sequencing (NGS), βιοπληροφορική ανάλυση και ερμηνεία των δεδομένων του μικροβιώματος και συμμετοχή στην συγγραφή δημοσίευσης.

  • Εργαστηριακό πρωτόκολλο απομόνωσης DNA από εντερικό περιεχόμενο και εντερικό επιθήλιο κοτόπουλου κρεοπαραγωγής.                                     
  • Ανάλυση του μικροβιώματος και σύνθεσή του σε διαφορετικές συνθήκες εκτροφής παρουσία ή απουσία αντιβιοτικών και διατροφικών μεταβολών.                            
  • Ανάλυση δεδομένων για τη συσχέτιση του μικροβιώματος και των συστημάτων εκτροφής πτηνών κρεοπαραγωγής για μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και απουσίας χρήσης αντιβιοτικών και για την τεκμηρίωση υγιεινότερου σφαγίου πτηνών με βάση τη σύνθεση συμβιωτικών και δυσβιωτικών βακτηρίων.
  • Δημοσίευση στο πλαίσιο της Ενότητας Εργασίας.
e-max.it: your social media marketing partner