Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 31132/2020
02-09-2020
17-09-2020
ΡΙΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2020-2022
82831

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Απόφοιτος δημόσιου ή ιδιωτικού ΙΕΚ με πιστοποίηση ή ΑΕΙ/ΤΕΙ

ON / OFF

Διετής (2) εργασιακή εμπειρία σε διαχείριση υπολογιστικών συστημάτων και δικτυακών συσκευών

ON / OFF

Εμπειρία σε υποστήριξη χρηστών του ΠΣΔ

ON / OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Πτυχίο ή δίπλωμα Ανώτατης Εκπαίδευσης

20

Επιπλέον επαγγελματική εμπειρία πέραν των δύο (2) ετών στη διαχείριση υπολογιστικών συστημάτων και δικτυακών συσκευών με μέγιστο αριθμό τα 4 έτη

Μέγιστο 20

Κάθε πλήρης χρόνος θα βαθμολογείται με 10 μονάδες

Εργασιακή εμπειρία στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο με μέγιστο αριθμό τα 4 έτη

Μέγιστο 60

Κάθε πλήρες έτος θα βαθμολογείται με 15 μονάδες

Υποστήριξη χρηστών ως προς τη σύνδεση και στις υπηρεσίες ΠΣΔ.

e-max.it: your social media marketing partner