Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 28892/2020
30-07-2020
14-08-2020
ΤΣΙΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΠΑΡΕΣ
82473

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Βιολόγου

ON/OFF

Διδακτορικό Δίπλωμα στη Βιολογική Χημεία

ON/OFF

Αποδεδειγμένη εμπειρία στον χειρισμό υγρών, στερεών και επικίνδυνων αποβλήτων

ON/OFF

Αποδεδειγμένη τριετή εμπειρία εργασίας σε μικροβιολογικό εργαστήριο με ΙSO 17025

ON/OFF

Αποδεδειγμένη Άριστη Γνώση Αγγλικής Γλώσσας

ON/OFF

Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους άντρες

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Αποδεδειγμένη τριετή εμπειρία σε εργαστηριακό χώρο με πιστοποίηση ISO 17025

15

  • Παρασκευή πρωτεϊνικών λειτουργικών μπαρών στο πλαίσιο της ΕΕ2: Παρασκευή βιολειτουργικών τροφίμων
  • Φυσικοχημική και μικροβιολογική εξέταση των παρασκευασμάτων μπάρας στο πλαίσιο της ΕΕ3: Πλήρης φυσικοχημική και μικροβιολογική εξέταση των παρασκευασμάτων μπάρας-Παραγωγή τελικού προϊόντος
e-max.it: your social media marketing partner