Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 28407/2020
27-07-2020
11-08-2020
ΘΥΦΡΟΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΥΛΛΟΥ, ΣΕ ΠΡΟΒΑΤΑ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΤΩΝ ΑΥΤΟΧΘΟΝΩΝ ΦΥΛΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ (AMNOSELECT)
82435

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο ΑΕΙ στον τομέα των Βιολογικών επιστημών (Βιολογία, Μοριακή Βιολογία και Γενετική, Βιοχημεία Βιοτεχνολογία, Βιολογικών Επιστημών και Τεχνολογιών), κατά προτίμηση Βιολογικών Επιστημών και Τεχνολογιών

ON/OFF

Master’s degree ή Integrated Master’s degree

ON/OFF

Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας

ON/OFF

Χειρισμός Κυτταροδιαχωριστή ροής FACS να πιστοποιείται από δημοσιευμένες εργασίες ή διατριβή ή διπλωματική εργασία

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Βαθμός Πτυχίου

Βαθμός πτυχίου x 10 (κατ ελάχιστον 7.2/10)

Διαχωρισμός σπερματοζωαρίων - Προσδιορισμός φύλου και In vitro έλεγχος ποιοτικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών του φυλοπροδιορισμένου σπέρματος. Τυποποίηση των βέλτιστων εργαστηριακών συνθηκών για το φυλετικό διαχωρισμό του σπέρματος κριού με την τεχνική της Κυτταρομετρίας ροής για την εν συνεχεία χρήση του για γονιμοποίηση με σπερματέγχυση.

e-max.it: your social media marketing partner