Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 15846/2020
16-04-2020
04-05-2020
ΠΑΪΠΕΤΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
ΙΕΡΑΡΧΙΚΑ ΠΟΛΥ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ TΣΙΜΕΝΤΟ ΜΕ ΈΛΕΓΧΟ ΥΓΙΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΈΞΥΠΝΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (HICOTEG)
82708

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Δίπλωμα Μηχανικού Επιστήμης Υλικών ή συναφούς ειδικότητας

ON/OFF

Μεταπτυχιακό στην Επιστήμη των Υλικών

ON/OFF

Αποδεδειγμένη εμπειρία στη σύνθεση, χαρακτηρισμό και εναπόθεση υμενίων

ON/OFF

Αποδεδειγμένη εμπειρία στη σύνθεση Ιεραρχικών ΘΗ Ενισχυτικών Δομών

ON/OFF

Εμπειρία σε Ερευνητικά Προγράμματα (βεβαίωση προϋπηρεσίας)

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Περιοδικά

Δημοσιεύσεις x 25 με max 100

Γνώση ξένης γλώσσας: Αγγλική     

25 ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ, 50 ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ, 100 ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ

Γνώση επιπλέον ξένης γλώσσας

20

ΕΕ2 - Παρασκευή, Αξιολόγηση & Βελτιστοποίηση Ιεραρχικών ΘΗ Ενισχυτικών Δομών:

  • Μελάνια νανοσωματιδίων για ΘΗ ιεραρχικές ίνες άνθρακα: Στρατηγικές χημικής τροποποίησης
  • Μέθοδοι, τεχνικές και πρωτόκολλα χημικής τροποποίησης & νανοεπικαλύψεων ινών άνθρακα
  • ΘΗ χαρακτηρισμός ινών άνθρακα και βελτιστοποίηση ΘΗ συμπεριφοράς
e-max.it: your social media marketing partner