Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 14518/2020
09-04-2020
24-04-2020
ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΛΙΝΙΚΟΥ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
81949

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

Α) Απόφοιτος Τ.Ε.Ι.

ON/OFF

Β) Κάτοχος ECDL

ON/OFF

Γ) Εμπειρία στην υποστήριξη ερευνητικών πρωτοκόλλων/προγραμμάτων στο γνωστικό αντικείμενο της ρευματολογίας

Μήνες Εμπειρίας x 1 μονάδα

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Α. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

 

Α.1 Θεματική ενότητα: Κατανόηση των απαιτήσεων της θέσης, των στόχων του έργου, ικανότητα λήψης αποφάσεων και επινόησης εναλλακτικών λύσεων που αφορούν την υλοποίηση του έργου.

Μη γνώστης-0

Εισαγωγικές Γνώσεις-10

Ενδιάμεσο Επίπεδο-20

Ικανός-30

Β.1 Θεματική ενότητα: Οργανωτικές ικανότητες, επικοινωνιακές ικανότητες και ικανότητα εργασίας σε ομάδα

Μη γνώστης-0

Εισαγωγικές Γνώσεις-10

Ενδιάμεσο Επίπεδο-20

Ικανός-30

 

 

Εξαγωγή στοιχείων, εισαγωγή δεδομένων, στατιστική επεξεργασία, κατηγοριοποίηση, αρχειοθέτηση εγγράφων, κατάθεση εγγράφων στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΠΓΝΙ.

e-max.it: your social media marketing partner