Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 12245/2020
19-03-2020
03-04-2020
ΚΩΛΕΤΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ "ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΝΕΑΝΙΚΟΥ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ - GR INHERITED NETWORK"
82653

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Ιατρικής

ΟΝ/OFF

Μεταπτυχιακός Φοιτητής στον Τομέα των Καρδιαγγειακών Παθήσεων

ΟΝ/OFF

Άριστη Γνώση της Αγγλικής Γλώσσαας

ΟΝ/OFF

   

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εμπειρία στον Τομέα των Καρδιαγγειακών Παθήσεων

10*ΜΗΝΕΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ

Πολύ καλή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας

ΟΝ/OFF

   
   

Λειτουργία δικτύου έρευνας γενετικών παθήσεων και πρόληψης του νεανικού αιφνίδιου θανάτου.

e-max.it: your social media marketing partner