Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 12114/2020
19-03-2020
03-04-2020
ΠΛΟΥΜΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
ΕΥΦΥΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΤΑ TΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΝΕΦΟΣ (ISOMETRIC)
82498

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Φυσικού

ON/OFF

Διδακτορική διατριβή Ιατρικής Σχολής/Βιο-ιατρικής τεχνολογίας με έμφαση στην ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΔΙΣΗΣ

ON/OFF

Εργασιακή (ή ερευνητική) εμπειρία σε τεχνικές ανάλυσης βάδισης με χρήση επιταχυνσιομέτρων και δυναμοπλακών.

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και σε πρακτικά συνεδρίων με έμφαση στην ανάλυση βάδισης.

ΑΡ. ΑΝΑΚ. Χ 5 μέγιστο 20

Αποδεδειγμένη εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα στο τομέα της ανάλυσης Βάδισης

Μήνες Χ 5 μέγιστο 60

 

ΕΕ5: Διαλειτουργικότητα & Αξιολόγηση. Δοκιμή του συστήματος σε πραγματικούς ασθενής στον χώρο της ΦΙΑ, με σκοπό την αξιολόγηση της αξιοπιστίας του συστήματος.

e-max.it: your social media marketing partner