Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 11946/2020
17-03-2020
01-04-2020
ΠΑΪΠΕΤΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΙΕΡΑΡΧΙΚΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΤΟΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΕΛΕΓΧΟ ΥΓΙΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ATHENA)
82433

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

Δίπλωμα πολιτικού μηχανικού ή συναφούς ειδικότητας

ΟΝ/ΟFF

Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης σχετικό με εφαρμογές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

ΟΝ/ΟFF

Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης σχετικό με ανάπτυξη και χαρακτηρισμό υλικών παραγωγής ενέργειας

ΟΝ/ΟFF

Αποδεδειγμένη εμπειρία στην μελέτη της απόκρισης υλικών με θερμοηλεκτρική συμπεριφορά

Μήνας x 10 με max 200

Αποδεδειγμένη εμπειρία παρασκευής και χαρακτηρισμού Ιεραρχικών Σύνθετων Υλικών

Μήνας x 10 με max 200

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Γνώση προγραμμάτων λογισμικού προσομοίωσης θερμικής απόδοσης υλικών

25

Γνώση προγραμμάτων λογισμικού προσομοίωσης δομικής ακεραιότητας υλικών

25

Γνώση Προγραμματισμού σε Matlab

25

  1. Παρασκευή, Αξιολόγηση & Βελτιστοποίηση Ιεραρχικών Δομών για (ΘΗ) θερμοηλεκτρικές εφαρμογές (ΕΕ2): Αρχιτεκτονική πολύστρωτων θερμοηλεκτρικών ιεραρχικών σύνθετων υλικών (ΘΗ ΙΣΥ) - Ανθεκτικότητα & ΘΗ απόδοση υπό μηχανικές & Περιβαλλοντικές καταπονήσεις, Λειτουργικότητες & Προδιαγραφές αυτόνομης Μη Καταστροφικής Αξιολόγησης (ΜΚΑ) σε περιβάλλον λειτουργίας.
  2. Μοντελοποίηση σε πολλαπλές κλίμακες ΘΗ ΙΣΥ (ΕΕ4): Μοντέλο ΘΗ σύνδεσης για πολυστρωματικά ΘΗ ΙΣΥ
  3. Κατασκευή Δομής Επίδειξης: Επικύρωση & Βελτιστοποίηση (ΕΕ6): Επίδειξη λειτουργίας διεπιφάνειας υποστήριξης λειτουργικοτήτων - ΘΗ ΙΣΥ δομής
e-max.it: your social media marketing partner