Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 11926/2020
17-03-2020
01-04-2020
ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
COMPARING EFFECTIVENESS OF SELF-MANAGEMENT INTERVENTIONS IN 4 HIGH PRIORITY CHRONIC DISEASES IN EUROPE — COMPAR-EU
82288

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

Πτυχίο Θετικών Επιστημών

Βαθμός πτυχίου x 10

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών Μαθηματικών ή Στατιστικής ή Βιοστατιστικής

ON/OFF

Γνώση Αγγλικής (Τουλάχιστον πολύ καλή γνώση- επίπεδο Γ1 και άνω)

ON/OFF

Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα

Μήνας προϋπηρεσίας x 1, μέγιστο 20

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Γνώση σε στατιστικό προγραμματισμό (πχ R)

Μη γνώστης-0

Εισαγωγικές γνώσεις-10

Ενδιάμεσο επίπεδο-20

Ικανός-30

Α. Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με δείκτη απήχησης, στο χώρο της επιδημιολογίας και βιοστατιστικής

Επιστημονική δημοσίευση x 5, μέγιστο 20

Β. Συνέντευξη:

 

Β1. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Κατανόηση της στατιστικής μεθόδου της μετα-ανάλυσης με παρουσίαση δημοσιευμένου σχετικού επιστημονικού άρθρου.

Μη γνώστης-0

Εισαγωγικές γνώσεις-10

Ενδιάμεσο επίπεδο-20

Ικανός-30

Β2. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Αξιολόγηση παρουσίασης και μεταπτυχιακής εργασίας

Μη γνώστης-0

Εισαγωγικές γνώσεις-10

Ενδιάμεσο επίπεδο-20

Ικανός-30

Β3. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Ικανότητα εργασίας σε ομάδα

Μη γνώστης-0

Εισαγωγικές γνώσεις-10

Ενδιάμεσο επίπεδο-20

Ικανός-30

Β4. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Κατανόηση των απαιτήσεων της θέσης, των στόχων του έργου και των κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας του.

Μη γνώστης-0

Εισαγωγικές γνώσεις-10

Ενδιάμεσο επίπεδο-20

Ικανός-30

Διενέργεια μετα–αναλύσεων δικτύου και ανάπτυξης μεθοδολογίας για μετα-αναλύσεις δικτύου (WP5)

e-max.it: your social media marketing partner