Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 11660/2020
13-03-2020
30-03-2020
ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ ΓΕΝΩΜΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΟΓΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΕΣΗ ΒΙΟΔΕΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΩΝ (BioPredictor)
82463

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Απόφοιτος του Τμήματος Χημείας ή Βιολογίας ή Φαρμακευτικής

ON/OFF

Υποψήφιος Διδάκτορας στην Επιστήμη της Χημείας ή της Βιολογίας ή της Φαρμακευτικής με αντικείμενο την αξιολόγηση μορίων αναλυτικές τεχνικές

ON/OFF

Μεταπτυχιακό δίπλωμα σχετικό με αντικείμενο τη χρήση σύγχρονων αναλυτικών τεχνικών

ON/OFF

Αποδεδειγμένη εμπειρία σε χρήση εξοπλισμού υγρής χρωματογραφίας συνδυασμένης με φασματομετρία μαζών τριπλού τετραπόλου (Δημοσιεύσεις, Σεμινάρια)

ON/OFF

Αποδεδειγμένη εμπειρία σε διαδικασίες επικύρωσης μεθόδων ποσοτικοποίησης ενώσεων (ISO, δημοσιεύσεις)

ON/OFF

Αποδεδειγμένη εμπειρία σε γλοιοβλάστωμα

ΟΝ/OFF

Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Περιοδικά

Αριθμός εργασιών Χ 4 μόρια

(Μέγιστο:36 μόρια)

Προσδιορισμός σχετικών βιοδεικτών που θα βοηθήσουν στην ανακάλυψη σημαντικών πληροφοριών για την ετερογένεια του όγκου. Προσδιορισμός του τρόπου με τον οποίο συγκεκριμένες γενετικές μεταβολές στους όγκους του γλοιοβλαστώματος καθορίζουν τη συμπεριφορά του όγκου, συμπεριλαμβανομένων της συμπεριφοράς τους απέναντι σε καρκινικά φάρμακα.

e-max.it: your social media marketing partner