Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 9825/2020
05-03-2020
23-03-2020
Αλκιβιάδης Παϊπέτης
Ολοκληρωμένο σύστημα αυτοματοποιημένου ελέγχου φωτοβολταϊκών πάρκων με IR-θερμογραφία από αυτόνομα εναέρια οχήματα (drones)
82396

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

Δίπλωμα Μηχανικού Επιστήμης Υλικών ή συναφούς ειδικότητας

ON/OFF

Διδακτορικό Δίπλωμα στην Επιστήμη ή Μηχανική των Έξυπνων Υλικών και Ενεργειακές εφαρμογές της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Γνώση χαρακτηρισμού ηλεκτρικών ιδιοτήτων ημιαγώγιμων υλικών και φωτοβολταϊκών διατάξεων, θερμογραφίας και ανάπτυξη λογισμικών επεξεργασίας εικόνας θερμογραφίας

ON/OFF

Εμπειρία στην ανάπτυξη λογισμικού διαχείρισης/συντονισμού drones

Μήνας x 10 με max 100

Χρόνια Εμπειρίας σε Ερευνητικά Προγράμματα (βεβαίωση προϋπηρεσίας)

Μήνας x 10 με max 200

Εμπειρία στη μελέτη και ανάπτυξη Φωτοβολταϊκών Διατάξεων, μεθόδους χαρακτηρισμού απόδοσης (ηλεκτρικά, θερμογραφία) και λογισμικών για την πρόβλεψη υγιούς λειτουργίας φωτοβολταϊκών.         Μήνας x 10 με max 100

Μήνας x 10 με max 100

   

   

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εργασίες σε Διεθνή Περιοδικά

Δημοσιεύσεις x 5 με max 25

Παρουσιάσεις (Προφορικές ή/και Αναρτημένες) σε Εθνικά και Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια

Παρουσιάσεις x 5 με max 200

1. Ανάπτυξη λογισμικού διαχείρισης/συντονισμού drones (ΕΕ3)
• Λογισμικό απομακρυσμένης παρακολούθησης/ελέγχου,
• Λογισμικό συντονισμού για πολλά drones

2. Χαρακτηρισμός φωτοβολταϊκών στοιχείων (ΦΒΣ) με θερμογραφία (ΕΕ4)
• Μέθοδος χαρακτηρισμού φωτοβολταϊκού στοιχείου με θερμογραφία,
• Λογισμικό αλγορίθμου αναγνώρισης ελαττωματικών στοιχείων,
• Έκθεση αξιολόγησης αλγορίθμου

3. Ολοκλήρωση συστήματος και πιλοτική λειτουργία(ΕΕ5)
• Εγκατεστημένο ολοκληρωμένο σύστημα
• Έκθεση αξιολόγησης συστήματος

e-max.it: your social media marketing partner