Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 9823/2020
05-03-2020
23-03-2020
Αλκιβιάδης Παϊπέτης
Ολοκληρωμένο σύστημα αυτοματοποιημένου ελέγχου φωτοβολταϊκών πάρκων με IR-θερμογραφία από αυτόνομα εναέρια οχήματα (drones)
82396

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

Δίπλωμα Μηχανικού Επιστήμης Υλικών ή Μηχανολόγου Μηχανικού Τ.Ε. (ΑΤΕΙ)

ON/OFF

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών

ON/OFF

Εμπειρία στην ανάπτυξη λογισμικού διαχείρισης/συντονισμού drones

Μήνας x 10 με max 100

Εμπειρία στο χαρακτηρισμό ηλεκτρικών ιδιοτήτων ημιαγώγιμων υλικών και φωτοβολταϊκών διατάξεων, θερμογραφίας και ανάπτυξη λογισμικών επεξεργασίας εικόνας θερμογραφίας

Μήνας x 10 με max 100

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Γνώση αριθμητικών επιλύσεων πεπερασμένων όγκων 

60

Γνώση γλώσσας προγραμματισμού C-C++ , Python

10

Γνώση πακέτων σχεδίασης και διαχείριση σταθμών εργασίας με λειτουργικό Linux

10

Γνώση στατιστικού λογισμικού  R

20

1. Χαρακτηρισμός φωτοβολταϊκών στοιχείων (ΦΒΣ) με θερμογραφία (ΕΕ4).
• Μέθοδος χαρακτηρισμού φωτοβολταϊκού στοιχείου με θερμογραφία,
• Λογισμικό αλγορίθμου αναγνώρισης ελαττωματικών στοιχείων,
• Έκθεση αξιολόγησης αλγορίθμου

2. Ολοκλήρωση συστήματος και πιλοτική λειτουργία (ΕΕ5).
• Εγκατεστημένο ολοκληρωμένο σύστημα
• Έκθεση αξιολόγησης συστήματος

e-max.it: your social media marketing partner