Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 9822/2020
05-03-2020
23-03-2020
Αλκιβιάδης Παϊπέτης
Ολοκληρωμένο σύστημα αυτοματοποιημένου ελέγχου φωτοβολταϊκών πάρκων με IR-θερμογραφία από αυτόνομα εναέρια οχήματα (drones)
82396

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

Δίπλωμα Μηχανικού Επιστήμης Υλικών

ON/OFF

Γνώση στην ανάπτυξη και εφαρμογή αριθμητικών υπολογισμών

ON/OFF

Γνώση στον υπολογισμό ηλεκτρικών-μαγνητικών ιδιοτήτων υλικών

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Γνώση αριθμητικών επιλύσεων πεπερασμένων διαφορών  και νευρωνικών δικτύων (συζευκτική απαίτηση)

40

Γνώση γλώσσας προγραμματισμού Python και Go (συζευκτικά)

20

Γνώση πακέτων οπτικοποίησης μεγάλων δεδομένων και διαχείριση σταθμών εργασίας με λειτουργικό Linux

20

Επιστημονική  Δημοσίευση (περιοδικό με κριτές ή στο ηλεκτρονικό αποθετήριο arXiv)

20

1. Χαρακτηρισμός φωτοβολταϊκών στοιχείων (ΦΒΣ) με θερμογραφία (ΕΕ4).
• Μέθοδος χαρακτηρισμού φωτοβολταϊκού στοιχείου με θερμογραφία,
• Λογισμικό αλγορίθμου αναγνώρισης ελαττωματικών στοιχείων,
• Έκθεση αξιολόγησης αλγορίθμου

2. Ολοκλήρωση συστήματος και πιλοτική λειτουργία (ΕΕ5).
• Εγκατεστημένο ολοκληρωμένο σύστημα
• Έκθεση αξιολόγησης συστήματος

e-max.it: your social media marketing partner