Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 9831/2020
05-03-2020
23-03-2020
Τζάκος Ανδρέας
Αξιοποίηση φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών της Περιφέρειας Ηπείρου για την ανάπτυξη αντιγηραντικών σκευασμάτων και λειτουργικών γαλακτοκομικών τροφίμων
82477

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Απόφοιτος του Τμήματος Χημείας ή Βιολογίας ή Βιοχημείας ή συναφούς ειδικότητας

ON/OFF

Εμπειρία στο αντικείμενο απομόνωσης λιποπρωτεϊνών και οξείδωση αυτών, στην καλλιέργεια ενδοθηλιακών κυττάρων για διερεύνηση της αντιφλεγμονώδους δράσης ουσιών καθώς και στην τεχνική της συσσωρευομετρίας οπτικής διαπερατότητας

ON/OFF

Πτυχίο γνώσης Η/Υ

ON/OFF

Άριστη γνώση αγγλικών σε επίπεδο Advanced

ON/OFF

Γνώση μιας δεύτερης ξένης γλώσσας

ON/OFF

Μελέτη αντιοξειδωτικής και αντιφλεγμονώδους δράσης φυτικών εκχυλισμάτων και συστατικών τους, ανασταλτική δράση στην ενεργοποίηση ενδοθηλιακών κυττάρων σε καλλιέργειες HUVECs, ανασταλτική δράση στην παραγωγή ουδετεροφιλικών δικτύων χρωματίνης (ΝΕΤs) που θα χαρακτηρίζονται με συνεστιακή μικροσκοπία, στις ακόλουθες ενότητες εργασίας: EE3. Διερεύνηση βιολογικής δράσης.

e-max.it: your social media marketing partner