Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την χορήγηση ανταποδοτικής υποτροφίας 8123/2020
20-02-2020
06-03-2020
Κωνσταντίνος Μαγκούτης
Proximiot - Proximity Marketing Platform
82704

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

1

Βασικός Τίτλος Σπουδών

(μέσος όρος στα μαθήματα ή βαθμός πτυχίου/διπλώματος 5-10) x 4 (μέγιστη βαθμολογία 40)

2

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών

(μέσος όρος στα μαθήματα ή βαθμός μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών 5-10) x 2 (μέγιστη βαθμολογία 20)

3

Βαθμός συνάφειας βασικού ή/και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με τη θέση

(βαθμός συνάφειας 5-10) x 3 (μέγιστη βαθμολογία 30)

4

Σχετικές Δημοσιεύσεις

(αριθμός δημοσιεύσεων σε περιοδικά ή συνέδρια) x 5, (μέγιστη βαθμολογία 10)

Έρευνα και ανάπτυξη υποσυστήματος συλλογής και επεξεργασίας τεράστιου όγκου δεδομένων (Big Data) με τεχνικές μηχανικής μάθησης του μεγάλου (και συνεχώς αυξανόμενου) όγκου πληροφορίας, και απάντησης σε σύντομο χρονικό διάστημα ερωτήσεων επιχειρησιακής φύσης, όπως «ποιά σημεία του χώρου πωλήσεων είχαν το μεγαλύτερο εστιασμένο ενδιαφέρον, και θα μπορούσε να ωφελήσει τυχόν αναδιοργάνωση στη θέση των προϊόντων;» κλπ. Υλοποίηση της επεξεργασίας με χρήση παραλληλισμού σε όλα τα επίπεδα, έτσι ώστε να μπορεί να ρυθμιστεί το επίπεδο πόρων (αριθμός από κόμβους / επεξεργαστές) που απαιτούνται βάσει του χρονικού περιθωρίου και του κόστους που είναι επιθυμητό κατά περίπτωση.

e-max.it: your social media marketing partner