Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την χορήγηση ανταποδοτικής υποτροφίας 8122/2020
20-02-2020
06-03-2020
Κωνσταντίνος Μαγκούτης
Proximiot - Proximity Marketing Platform
82704

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

1

Βασικός Τίτλος Σπουδών

(μέσος όρος στα μαθήματα ή βαθμός πτυχίου/διπλώματος 5-10) x 4 (μέγιστη βαθμολογία 40)

2

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών

(μέσος όρος στα μαθήματα ή βαθμός μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών 5-10) x 2 (μέγιστη βαθμολογία 20)

3

Βαθμός συνάφειας βασικού ή/και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με τη θέση

(βαθμός συνάφειας 5-10) x 2 (μέγιστη βαθμολογία 20)

4

Σχετικές Δημοσιεύσεις

(αριθμός δημοσιεύσεων σε περιοδικά ή συνέδρια) x 10, (μέγιστη βαθμολογία 20)

Έρευνα ανάπτυξης τεχνικών profiling για τη παροχή προσωποποιημένης πληροφόρησης (π.χ. προσφορές σε είδη ενδιαφέροντος του πελάτη, ευκολίες πληρωμής, κλπ.), αυτόματη σύγκριση τεχνικών προδιαγραφών προϊόντων ενδιαφέροντος με συναφή προϊόντα, αυτόματη δημιουργία wish-list προϊόντων βάσει της περιήγησης (και μεταγενέστερη παρακολούθηση ευκαιριών μέσω push τεχνολογίας), gamification features (badges συχνών χρηστών, κλπ.).

e-max.it: your social media marketing partner