Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 5046/2020
04-02-2020
19-02-2020
ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΗΜ.
Ανάπτυξη φυσικού μεταλλικού νερού εμπλουτισμένου με αντιοξειδωτικά φυτικά συστατικά προερχόμενα από την Ήπειρο. ( Epirustonic)
82479

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Χημείας

20

Κάτοχος μεταπτυχιακού στον τομέα της Ιατρικής Χημείας

20

Υποψήφιος Διδάκτορας στο Τμήμα Χημείας

20

Εμπειρία στο αντικείμενο απομόνωσης λιποπρωτεϊνών και οξείδωση αυτών καθώς επίσης και στην καλλιέργεια ενδοθηλιακών κυττάρων, μονοκύτταρων και στην παραγωγή NETs.

2μόρια/μήνα

   

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Άριστη γνώση αγγλικών σε επίπεδο Proficiency

10

Η γνώση μιας δεύτερης ξένης γλώσσας

5

 

Θα μελετηθεί η αναστολή της οξείδωσης της LDL και η ηλεκτροφορητική κινητικότητα της oxLDL ενώ θα διερευνηθούν και οι αντιφλεγμονώδεις δράσεις ως προς την ανασταλτική δράση στην ενεργοποίηση ενδοθηλιακών κυττάρων, μονοκυττάρων και στον σχηματισμό ουδετεροφιλικών δικτύων χρωματίνης (NETs). Τα εκχυλίσματα ή συνδυασμοί με την κατάλληλη βιοδραστικότητα θα αναμειχθούν για να αναδειχθεί ο βέλτιστος συνδυασμός με την πιο ισχυρή αντιφλεγμονώδη και αντιοξειδωτική δράση.

  • ΕΕ3: Διευρεύνηση της αντιοξειδωτικής και αντιφλεγμονώδους δράσης εκχυλισμάτων και επιμέρους συστατικών in vitro.
e-max.it: your social media marketing partner