Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 4474/2020
29-01-2020
13-02-2020
Χαράλαμπο Μηλιώνη
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Α' ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ Α' ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ
82489

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Θετικών Επιστημών.

ON/OFF

Γνώση Αγγλικής Γλώσσας

ON/OFF

Γνώση Η/Υ

ON/OFF

Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών συμμετοχής σε Ερευνητικά προγράμματα

Έτη Χ 50 με μέγιστο το 350

Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία συμμετοχής σε Ευρωπαϊκά  προγράμματα

Έτη Χ 50 με μέγιστο το 350

Α. Μεταπτυχιακός φοιτητής στο γνωστικό αντικείμενο της Διοίκησης της Υγείας

ON/OFF

Β. Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα σχετιζόμενα με μεταβολικά νοσήματα τουλάχιστον (5) ετη

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Γ. Συνέντευξη:        

Γ1. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Κατανόηση των απαιτήσεων της θέσης, των στόχων του έργου και των κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας του.

Μη Γνώστης -0

Εισαγωγικές Γνώσεις – 10

Ενδιάμεσο επίπεδο -20

Ικανός – 30

Γ2. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Ικανότητα διοίκησης έργου και διαχείρισης κρίσεων.

Μη Γνώστης -0

Εισαγωγικές Γνώσεις – 10

Ενδιάμεσο επίπεδο -20

Ικανός – 30

 

Υποστήριξη του Εκπαιδευτικού και Ερευνητικού έργου της Α’ Πανεπιστημιακής Παθολογικής και προετοιμασία εκπαιδευτικού υλικού των μετεκπαιδευτικών μαθημάτων

e-max.it: your social media marketing partner