Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 4478/2020
29-01-2020
13-02-2020
Μαρία-Ελένη Λέκκα
Επεξεργασία των ηπειρωτικών κρεάτων με φαρμακευτικά φυτά και βότανα προς παραγωγή βιολειτουργικών κρεάτων
82483

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

Απόφοιτος Τμήματος Χημείας

100 μόρια

Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος ειδίκευσης στη Χημεία Βιομορίων

100 μόρια

Κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος ειδίκευσης στη Βιοχημεία και Βιολογικές Επιστήμες

ON/OFF

Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριών ετών σε βιομηχανία κρέατος

ON/OFF

Εμπειρία τουλάχιστον τριών ετών σε αναλυτικές τεχνικές (HPLC, GC, φασματομετρία μάζας)

Μήνες εμπειρίας Χ 10 μόρια

Άριστη γνώση τεχνικών Βιοχημείας όπως αναλύσεις λιπιδίων με χρωματογραφία

Μήνες εμπειρίας Χ 10 μόρια

Πιστοποιημένη γνώση χρήσης Η/Υ

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Γνώση τουλάχιστον της αγγλικής γλώσσας

Άριστη γνώση: 100 μόρια

Πολύ καλή γνώση: 70 μόρια

Καλή γνώση: 40 μόρια

 

Ανάλυση χαρακτηριστικών και ποιότητας κρεάτων. Συγκεκριμένα:

  • Βιβλιογραφική μελέτη και επιλογή κατάλληλων επιστημονικών μεθοδολογιών εφαρμογής χημικών αναλύσεων χαρακτηριστικών και ποιότητας κρέατος
  • Οργάνωση λειτουργίας εργαστηρίου / κατάρτιση εντύπων
  • Οργάνωση και εφαρμογή δοκιμών τεχνικών ανάλυσης κρέατος
  • Προετοιμασία και επεξεργασία δειγμάτων και προϊόντων κρέατος προς ανάλυση
  • Εκχύλιση λιπιδίων και ποσοτικός προσδιορισμός οξειδωμένων λιπιδίων κρέατος
  • Μικροβιολογικές αναλύσεις κρέατος
  • Ανάλυση πτητικών ουσιών δειγμάτων και προϊόντων κρέατος
  • Προσδιορισμός ουσιών υψηλής βιολογικής αξίας, φυτικής προέλευσης, σε δείγματα κρέατος
  • Μελέτη συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων χημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων
  • Δράσεις δημοσιότητας-προβολής
e-max.it: your social media marketing partner