Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 4477/2020
29-01-2020
13-02-2020
Μαρία-Ελένη Λέκκα
Επεξεργασία των ηπειρωτικών κρεάτων με φαρμακευτικά φυτά και βότανα προς παραγωγή βιολειτουργικών κρεάτων
82483

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

Απόφοιτος Τμήματος Βιολογίας

Βαθμός πτυχίου Χ 10 μόρια

Μεταδιδάκτορας

ON/OFF

Άριστη γνώση τεχνικών Βιοχημείας (20ετή εμπειρία σε τεχνικές όπως MTT, ανοσοαποτύπωση πρωτεϊνών, καλλιέργειες κυττάρων, απομόνωση DNA, RNA, αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης σε πραγματικό χρόνο, τεχνικές προσδιορισμού πρωτεϊνών, ELISA, μικροσκοπία συνεστιασμού, μέτρηση λιπιδίων σε ορό αίματος πειραματοζώων).

Μήνες εμπειρίας Χ 10 μόρια

Άριστη γνώση πάνω στην χρήση αναλυτικών και απεικονιστικών τεχνικών ανίχνευσης και ποσοτικοποίησης των επιπτώσεων  του οξειδωτικού στρες σε βασικά κυτταρικά συστατικά. Μακροχρόνια εμπειρία σε μελέτες πρωτεομικής. Εργαστηριακή εμπειρία μικροβιολογίας. Ερευνητική εμπειρία και δραστηριότητα στην Ευρώπη ή/και στις ΗΠΑ

Μήνες εμπειρίας Χ 10 μόρια

Άριστη γνώση χειρισμού προγραμμάτων επεξεργασίας πειραματικών δεδομένων (Graph Pad, EXCEL, Power Point, Word, Uniprot, MaxQuant)

Άριστη γνώση: 100 μόρια

Πολύ καλή γνώση: 70 μόρια

Καλή γνώση: 40 μόρια

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εμπειρία άνω των 10 ετών στην χρήση πειραματόζωων και σε  θέματα υγιεινής, ασφάλειας και πρωτοκόλλων χειρισμού πειραματοζώων.

Εμπειρία στην οργάνωση καλής εργαστηριακής πρακτικής σε βιοχημικά εργαστήρια

Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας (Lower Cambridge, Michigan  Proficiency, και 15ετής φοίτηση και μεταδιδακτορική έρευνα στην Αγγλία και ΗΠΑ.

Άριστη γνώση: 100 μόρια

Πολύ καλή γνώση: 70 μόρια

Καλή γνώση: 40 μόρια

 

η διερεύνηση της επίδρασης φαρμακευτικών/αρωματικών φυτών (ΦΑΦ) στην ποιότητα και τον χρόνο συντήρησης υπό ψύξη διαφόρων ειδών κρεάτων που παράγονται στην Ήπειρο και συγκεκριμένα του χοιρινού, βόειου, κοτόπουλου, αιγοπρόβειου και αμνοεριφίων. Το έργο αποσκοπεί να αποδείξει ότι εάν τα κρέατα που παράγονται στην Ήπειρο κατεργαστούν με συγκεκριμένα ΦΑΦ ή μίγματα αυτών, θα διαθέτουν αφενός καλύτερη ποιότητα και βελτιωμένα χαρακτηριστικά αφετέρου αυξημένο χρόνο συντήρησης σε νωπή κατάσταση έτσι ώστε να μπορούν να εξαχθούν στο εξωτερικό.

e-max.it: your social media marketing partner