Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΦΕΡΟΝΤΟΣ 2842/2020
19-01-2020
03-02-2020
ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
«Ionian-Adriatic earLy wARning Monitoring System (i-ALARMS)»
82334

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

Πτυχίο Φυσικής

ON/OFF

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στη Μετεωρολογία-Κλιματολογία

ON/OFF

Διδακτορικό Δίπλωμα στη Μετεωρολογία-Κλιματολογία

ON/OFF

Πιστοποίηση καλής γνώσης Αγγλικών (B2)

ON/OFF

Γνώση χρήσης Η/Υ στα αντικείμενα: Επεξεργασία Κειμένου,

Υπολογιστικά Φύλλα, Υπηρεσίες Διαδικτύου

ON/OFF

Βαθμός Πτυχίου

βαθμός x 10 (max 100)

Αποδεδειγμένη εμπειρία στα αριθμητικά μοντέλα πρόγνωσης καιρού

μήνες x 10 (max 200)

Αποδεδειγμένη εμπειρία στην ανάλυση και επεξεργασία δεδομένων των παραμέτρων της ατμόσφαιρας

μήνες x 10 (max 250)

Επισημαίνεται ότι:

  • Η απόδειξη της γνώσης ξένων γλωσσών και/ή χρήσης Η/Υ γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν το Α.Σ.Ε.Π., όπως αυτές ισχύουν.
  • Η προσμέτρηση μονάδων βαθμολόγησης πραγματοποιείται για τα προσόντα εκείνα τα οποία αναφέρονται στα απαιτούμενα και συνεκτιμώμενα προσόντα – κριτήρια της πρόσκλησης και βρίσκονται σε αντικειμενική συνάφεια με τις απαιτήσεις του έργου.

Αντικείμενο σύμβασης: Κατασκευή συστήματος έγκαιρων προειδοποιήσεων και διάχυση μετεωρολογικής πληροφορίας.

e-max.it: your social media marketing partner