Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΦΕΡΟΝΤΟΣ 2841/2020
19-01-2020
03-02-2020
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
«Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Προστασίας Κινδύνου Πυρκαγιών 2»
82319

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

Πτυχίο Φυσικής

βαθμός πτυχίου Χ 3 (max 30)

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις Ατμοσφαιρικές Επιστήμες

βαθμός ΜΔΕ Χ 4 (max 40)

Πιστοποιητικό άριστης γνώσης αγγλικής γλώσσας C2

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Δημοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά ή/και πρακτικά συνεδρίων

πλήθος δημοσιεύσεων Χ 10 (max 30)

Αντικείμενο σύμβασης: «Ενσωμάτωση μετρήσεων στη διαδικασία πρόγνωσης καιρού.» και ειδικότερα «Τροποποίηση των αρχικών συνθηκών του μοντέλου πρόγνωσης καιρού WRF από μετρήσεις αισθητήρων. Πρόγνωση και επικύρωση δεικτών κινδύνου πυρκαγιών.»

e-max.it: your social media marketing partner