Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 484/2020
07-01-2020
22-01-2020
ΣΤΥΛΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
Environmental Protection of Areas Surrounding Ports using Innovative Learning Tools for Legislation - ECOPORTIL
60750
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF
Φοιτητές του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, που δεν έχει παρέλθει το 10ο εξάμηνο φοίτησής τους ON/OFF
Επιτυχής ολοκλήρωση τουλάχιστον 39 μαθημάτων του οδηγού σπουδών του τμήματος ON/OFF
Άριστη Γνώση Αγγλικής Γλώσσας ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΟΧΙ ΝΑΙ
Γνώση σχεδιασμού GIS, Html,Javascript, Java,PHP. 0 10
Εμπειρία σε θέματα υποστήριξης, λειτουργίας δικτυακών τόπων και ως τεχνικός Η/Υ 0 10

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 20 μόρια
Σε περίπτωση ισοβαθμίας

0-20 μόρια

Διερευνώνται:

α) η αντίληψη της/του υποψηφίου για το ρόλο του σε σχέση με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις της θέσης,

β) η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, ανάληψης ευθυνών, διαχείρισης κρίσεων και η αποτελεσματικότητα και

γ) η κατανόηση των οργανωτικών αναγκών υλοποίησης

Υποστήριξη της ομάδας έργου στη συντήρηση και επικαιροποίηση του δικτυακού τόπου του έργου (ΕΕ2), υποστήριξη της ομάδας έργου στο σχεδιασμό Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών και ηλεκτρονικής πλατφόρμας (ΕΕ3)

e-max.it: your social media marketing partner