Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 44235/2019
26-11-2019
11-12-2019
Γεώργιο Γκωλέτση
ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ
82337
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF
Πτυχίο Οικονομικών/Διοικητικών Επιστημών

Απαιτούμενο (ON/OFF) –

Βαθμολογία με μέγιστο τις 40 μονάδες, ως εξής:

Βαθμός 5-5,99: 10 μονάδες

Βαθμός 6-6,49: 20 μονάδες

Βαθμός 6,50-7,99: 30 μονάδες

Βαθμός άνω του 8,00: 40 μονάδες

Διδακτορικό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διοικητική Επιστήμη/Επιχειρησιακή Έρευνα AEI της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο του εξωτερικού αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ Απαιτούμενο (ON/OFF) - Δεν βαθμολογείται
Πιστοποιημένη καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας1 Απαιτούμενο (ON/OFF) - Δεν βαθμολογείται
Αποδεδειγμένη εμπειρία σε δράσεις  επιχειρηματικής επιτάχυνσης/θερμοκοιτίδας τουλάχιστον 3 ετών Απαιτούμενο (ON/OFF) - Δεν βαθμολογείται
Αποδεδειγμένη  εμπειρία σε ερευνητικά έργα σχετικά με την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα Κάθε μήνας εμπειρίας x μία μονάδα, με μέγιστο τους 40 μήνες (40 μονάδες)

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Β. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ:
Β1. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Επικοινωνιακές ικανότητες

Χαμηλές -0

Βασικές – 10

Ενδιάμεσο επίπεδο -20

Ικανός – 30

Β2. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Οργανωτικές ικανότητες

Χαμηλές -0

Βασικές – 10

Ενδιάμεσο επίπεδο -20

Ικανός – 30

Β3. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Ικανότητα εργασίας σε ομάδα

Χαμηλές -0

Βασικές – 10

Ενδιάμεσο επίπεδο -20

Ικανός – 30

Αντικείμενο σύμβασης 1: συμμετοχή στο task 3.4.3, Population, updating and promotion of the platform

Αντικείμενο σύμβασης 2: συμμετοχή στο task 4.4.5, Participation and promotion of incubation services

e-max.it: your social media marketing partner