Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 39975/2019
25-10-2019
11-11-2019
Παϊπέτη Αλκιβιάδη
Προηγμένη τεχνολογία συγκομιδής Θερμοηλεκτρικής ενέργειας από Ιεραρχικά Σύνθετα Υλικά για τον αυτοτροφοδοτούμενο και αυτόνομο έλεγχο υγιούς λειτουργίας
82433
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF
Δίπλωμα Μηχανικού Επιστήμης Υλικών ή συναφούς ειδικότητας Βαθμός πτυχίου x 10
Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών ON/OFF
Αποδεδειγμένη εμπειρία στη διαχείριση ερευνητικών προγραμμάτων Μήνας x 10 με max 100
Αποδεδειγμένη εμπειρία σε Ιεραρχικά Σύνθετα Μήνας x 10 με max 100

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Γνώση στον έλεγχο των Μηχανικών Ιδιοτήτων 20

Συμμετοχή στο ΕΕ4 - Μοντελοποίηση σε πολλαπλές κλίμακες ΘΗ ΙΣΥ.

e-max.it: your social media marketing partner