Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 39969/2019
25-10-2019
11-11-2019
Αλκιβιάδη Παϊπέτη
Ολοκληρωμένο σύστημα αυτοματοποιημένου ελέγχου φωτοβολταϊκών πάρκων με IR-θερμογραφία από αυτόνομα εναέρια οχήματα (drones)
82396
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF
Δίπλωμα Μηχανικού Επιστήμης Υλικών ON/OFF
Διδακτορικό Δίπλωμα στην Επιστήμη των υλικών

 

ON/OFF

Εμπειρία σε Ερευνητικά Προγράμματα (βεβαίωση προϋπηρεσίας) Μήνας x 10 με max 200
Εμπειρία στο χαρακτηρισμό ηλεκτρικών ιδιοτήτων ημιαγώγιμων υλικών και φωτοβολταϊκών διατάξεων, θερμογραφίας και ανάπτυξη λογισμικών επεξεργασίας εικόνας θερμογραφίας Μήνας x 10 με max 100

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Εργασίες σε Διεθνή Περιοδικά Δημοσιεύσεις x 10 με max 100
Παρουσιάσεις (Προφορικές ή/και Αναρτημένες) σε Εθνικά και Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια Παρουσιάσεις x 5 με max 100
Γνώση ξένης γλώσσας: κατά προτίμηση η Αγγλική 25 ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ, 50 ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ, 100 ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ
Καλή γνώση επιπλέον ξένης γλώσσας 20

1. Χαρακτηρισμός φωτοβολταϊκών στοιχείων (ΦΒΣ) με θερμογραφία (ΕΕ4)
• Μέθοδος χαρακτηρισμού φωτοβολταϊκού στοιχείου με θερμογραφία,
• Λογισμικό αλγορίθμου αναγνώρισης ελαττωματικών στοιχείων,
• Έκθεση αξιολόγησης αλγορίθμου

2. Ολοκλήρωση συστήματος και πιλοτική λειτουργία (EE5)
• Εγκατεστημένο ολοκληρωμένο σύστημα
• Έκθεση αξιολόγησης συστήματος

 

e-max.it: your social media marketing partner