Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 36056/2019
02-10-2019
17-10-2019
Σωτήρη Χατζηκακού
Σχεδιασμός και ανάπτυξη νέων σκευασμάτων με βάση φυσικά προϊόντα ως πρόσθετα σε θεραπευτικούς φακούς επαφής για τη θεραπεία της μικροβιακής κερατίτιδας
82449
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF
Δίπλωμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών ή συναφούς ειδικότητας

Βαθμός πτυχίου x 10

 

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών ON/OFF
Ερευνητική εμπειρία στην χαρτογράφηση μικροβίων ON/OFF
Εμπειρία σε συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Γνώση ξένης γλώσσας: κατά προτίμηση η Αγγλική

 

25 ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ, 50 ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ, 100 ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ
Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Περιοδικά Δημοσιεύσεις x 10 με max 30
Παρουσιάσεις (Προφορικές ή/και Αναρτημένες) σε Εθνικά και Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια Παρουσιάσεις x 10 με max 40

ΕΕ3: Βιολογική Δράση των ουσιών/μικκυλίων in vitro και in vivo

e-max.it: your social media marketing partner