Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 31007/2019
27-08-2019
11-09-2019
Ευαγγελία Ντουνούση
E-health πλατφόρμα ελέγχου αλληλεπιδράσεων φαρμάκων και εξατομικευμένη φαρμακευτική αγωγή σε ασθενείς με ΧΝΝ (E-polimorfismoi)
82476
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF
Πτυχίο ΑΕΙ θετικών επιστημών της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ Βαθμός Πτυχίου Χ 10
Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ σε τομέα σχετικό με την επεξεργασία βιολογικών δεδομένων Απαιτούμενο (ON/OFF) – Δεν βαθμολογείται
Πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας, επιπέδου Γ2 Επίπεδο Γ2: 50 μονάδες
Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ Απαιτούμενο (ON/OFF) – Δεν βαθμολογείται
Αποδεδειγμένη ερευνητική εμπειρία σε υλοποίηση εθνικών συγχρηματοδοτούμενων και κοινοτικών προγραμμάτων στον τομέα της Ιατρικής Πληροφορικής. Μέγιστος χρόνος μετρούμενης εμπειρίας τα επτά έτη

Μήνες εμπειρίας Χ 5

Έως 420 μονάδες

Συμμετοχή σε κλινικές μελέτες ασθενών με νεφρική νόσο Απαιτούμενο (ON/OFF) – Δεν βαθμολογείται

Επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων των ασθενών με Χρόνια Νεφρική Νόσο (Συμμετοχή στην ΕΕ2: Ανάπτυξη συστήματος εξατομικευμένης θεραπείας)

e-max.it: your social media marketing partner