Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 31006/2019
27-08-2019
11-09-2019
Ευαγγελία Ντουνούση
E-health πλατφόρμα ελέγχου αλληλεπιδράσεων φαρμάκων και εξατομικευμένη φαρμακευτική αγωγή σε ασθενείς με ΧΝΝ (E-polimorfismoi)
82476
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF
Πτυχίο Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής ή Βιολογίας ή Ιατρικής ή συναφούς αντικειμένου της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ Βαθμός Πτυχίου Χ 10
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ Απαιτούμενο (ON/OFF) – Δεν βαθμολογείται
Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ Απαιτούμενο (ON/OFF) – Δεν βαθμολογείται
Μεταδιδακτορική εμπειρία Απαιτούμενο (ON/OFF) – Δεν βαθμολογείται
Πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας, επιπέδου Β2 Επίπεδο Β2: 30 μονάδες
Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ Απαιτούμενο (ON/OFF) – Δεν βαθμολογείται
Αποδεδειγμένη ερευνητική εμπειρία σε διατροφικές/κλινικές μελέτες (σε υγιείς εθελοντές και ασθενείς)

Μήνες εμπειρίας Χ 5

Έως 200 μονάδες

Συμμετοχή σε κλινικές μελέτες ασθενών με νεφρική νόσο Απαιτούμενο (ON/OFF) – Δεν βαθμολογείται

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Περιοδικά

Δημοσιεύσεις Χ 10

Έως 200 μονάδες

Παρουσιάσεις (προφορικές ή/και αναρτημένες) σε Εθνικά και Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια

Παρουσιάσεις Χ 10

Έως 100 μονάδες

Εκτίμηση των δεδομένων των Ασθενών με Χρόνια Νεφρική Νόσο και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων

(Συμμετοχή στην ΕΕ2: Ανάπτυξη συστήματος εξατομικευμένης θεραπείας)

e-max.it: your social media marketing partner