Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 22315/2019
19-06-2019
04-07-2019
Δημόκριτο Τσουκάτο
Ανάπτυξη Πρότυπης Μονάδα Βιομηχανικής Πτηνοτροφικής Εκτροφής
82464
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή   ON/OFF
Πτυχίο Χημείας ON/OFF
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Κλινική Βιοχημεία και Ανοσοχημεία-Μικροβιακή Βιοτεχνολογία 30
Γνώση Αγγλικής Γλώσσας επίπεδο Proficiency C2 ON/OFF
Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας επιπέδου Β1 10
Χρήσης Η/Υ (επεξεργασία κειμένου, υπολογιστικά φύλλα, υπηρεσίες διαδικτύου) ON/OFF
Ερευνητική εμπειρία στην ανάλυση οξειδωτικού στρες και ποιότητας μυϊκού ιστού σε κοτόπουλα. 10 μονάδες / μήνα με μέγιστο 50 μονάδες
Υποψήφιος Διδάκτορας με ειδίκευση στη Βιοχημεία ή Οργανική Χημεία (εμπειρία στην ανίχνευση βιοχημικών δεικτών) 50

Θα αξιολογηθεί-μελετηθεί η διαχρονική επίδραση της διατροφής στα επίπεδα της αντιοξειδωτικής κατάστασης στο πλάσμα και στο κρέας των πτηνών. (Συμμετοχή Ενότητα Εργασίας 2 «Επίδραση της διατροφής στα επίπεδα της αντιοξειδωτικής κατάστασης στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις πτηνοτροφείου»).

e-max.it: your social media marketing partner