Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 12461/2019
03-04-2019
18-04-2019
Ασλάνογλου Ξενοφώντα
Earthquake disasters management integrated system – ERMIS
82338
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ON/OFF
Πτυχίο ΑΕΙ Γεωλογίας ON/OFF
Διδακτορικός τίτλος στη Ενεργό Τεκτονική και Παλαιοσεισμολογία ON/OFF
Ερευνητική εμπειρία πεδίου σε θέματα Ενεργού Τεκτονικής ON/OFF
Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά σχετικές με το θέμα της Ενεργού Τεκτονικής ON/OFF
Αριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας ON/OFF

Τεκτονική ανάλυση ρηγμάτων, έρευνα πεδίου, συλλογή και ανάλυση δεδομένων.

e-max.it: your social media marketing partner