Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 12458/2019
03-04-2019
18-04-2019
Ασλάνογλου Ξενοφώντα
Earthquake disasters management integrated system – ERMIS
82338
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF
Πτυχίο ΑΕΙ Γεωλογίας Απαιτούμενο (ON/OFF) – Δεν βαθμολογείται
Διδακτορικός τίτλος στη Τεχνική Γεωλογία Απαιτούμενο (ON/OFF) – Δεν βαθμολογείται
Ερευνητική εμπειρία (συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα ως Επιστημονικός Υπεύθυνος και Κύριος Ερευνητής και μελέτες) Απαιτούμενο (ON/OFF) – Δεν βαθμολογείται
Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά σχετικές με το θέμα της σύμβασης Απαιτούμενο (ON/OFF) – Δεν βαθμολογείται
Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας Απαιτούμενο (ON/OFF) – Δεν βαθμολογείται

Τεχνικογεωλογική αξιολόγηση και ανάλυση ευστάθειας πρανών σε συνθήκες σεισμικής φόρτισης.

e-max.it: your social media marketing partner