Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 12231/2019
02-04-2019
17-04-2019
Τζάκο Ανδρέα
Αξιοποίηση φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών της Περιφέρειας Ηπείρου για την ανάπτυξη αντιγηραντικών σκευασμάτων και λειτουργικών γαλακτοκομικών τροφίμων
82477
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF
Απόφοιτος του Τμήματος Χημείας ή της Βιολογίας ON/OFF
Μεταπτυχιακός τίτλος σε συναφές αντικείμενο με το προκηρυσσόμενο ON/OFF
Υποψήφιος Διδάκτορας στην Επιστήμη της Βιολογίας ή της Χημείας με εμπειρία στα φυσικά προϊόντα. ON/OFF
Εργασίες σε Διεθνή επιστημονικά περιοδικά ή και συνέδρια σχετιζόμενες με τα φυσικά προϊόντα ON/OFF
Γνώση φθορισμομετρίας και φασματοσκοπίας ορατού υπεριώδους ON/OFF

ΕΕ1. Συλλογή αρωματικών φαρμακευτικών φυτών-εκχυλίσματα.

EE3. Διερεύνηση βιολογικής δράσης

e-max.it: your social media marketing partner