Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 12114/2019
02-04-2019
17-04-2019
Δημήτριο Ι. Φωτιάδη
mHealth Σύστημα για την Αυτοδιαχείριση του Διαβήτη Τύπου 1 βασιζόμενο στην Προσαρμοστική Μηχανική Μάθηση του Μεταβολισμού της Γλυκόζης (GlucoseML)
82499
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF
   
Πτυχίο Ιατρικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ. Βαθμός πτυχίου*10
Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών Ιατρικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ, με έμφαση στην Ενδοκρινολογία. ON/OFF
Αποδεδειγμένη ερευνητική και κλινική εμπειρία σε θέματα ενδροκρινολογίας και επιδημιολογίας. ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Γνώση ξένης γλώσσας: κατά προτίμηση η Αγγλική 50 ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ, 100 ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ, 150 ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ
Ανακοινώσεις σε διεθνή και εθνικά συνέδρια ή ημερίδες Ανακοινώσεις x 10 με max 100
Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή κεφάλαια σε βιβλία Δημοσιεύσεις x 10 με max 100

EE4-Μελέτη Αξιολόγησης.

e-max.it: your social media marketing partner