Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 12067/2019
01-04-2019
16-04-2019
ΙΩΑΝΝΗ ΛΕΟΝΑΡΔΟ
ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ (RIVER2RIVER)
82329
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF
Πτυχίο Βιολόγου, Ιχθυολόγου ή Ιχθυολόγου Τ.Ε. ON/OFF
Αποδεδειγμένη εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα σχετικά με τη μελέτη οργανισμών. ON/OFF
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Συμμετοχή σε έργα σχετικά με την μελέτη, διαχείριση και προστασία ειδών και πληθυσμών 5 μον./μήνα (μέγιστο 300 μον.)

Η μελέτη της ιχθυοπανίδας εσωτερικών υδάτων, η εκτίμηση της κατάστασης ιχθυοπληθυσμών, συγγραφή και υποβολή Τεχνικών Εκθέσεων.

e-max.it: your social media marketing partner