Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 12057/2019
01-04-2019
16-04-2019
Σωτήρη Χατζηκακού
Σχεδιασμός και ανάπτυξη νέων σκευασμάτων με βάση φυσικά προϊόντα ως πρόσθετα σε θεραπευτικούς φακούς επαφής για τη θεραπεία της μικροβιακής κερατίτιδας
82449
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF
Δίπλωμα Χημείας ή Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών ON/OFF

Βαθμός Πτυχίου

 

Βαθμός πτυχίου (κατ’ ελάχιστον 8.5/10) x 10

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στη Βιοανόργανη Χημεία

 

ON/OFF

Υποψήφιος διδάκτορας με θέμα στην στη Βιοανόργανη Χημεία

 

ON/OFF

Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Περιοδικά

 

ON/OFF (κατ’ ελάχιστον 15)

Γνώση ξένων γλωσσών: στην Αγγλική και στην Γαλλική και στην Γερμανική

 

ON/OFF

Γνώση χρήσης Η/Υ

 

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Περιοδικά

 

Δημοσιεύσεις x 5 με max 100

 

Παρουσιάσεις (Προφορικές ή/και Αναρτημένες) σε Εθνικά και Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια

 

Παρουσιάσεις x 5 με max 100

 

Αριθμός συμβάσεων που θα συναφθούν: Τρεις (3)

Αντικείμενο κάθε μιας από τις τρεις (3) συμβάσεις:

ΕΕ1: Σύνθεση και χαρακτηρισμός νέων ενώσεων και των μικκύλιων τους με τασενενεργές ουσίες. Σύνθεση και χαρακτηρισμός υδρογελών και πολυμερικών υλικών

ΕΕ2: Βιολογική Δράση των ουσιών/μικκυλίων/υλικών ex vivo

ΕΕ3: Βιολογική Δράση των ουσιών/μικκυλίων/υλικών in vitro σε ευκαρυωτικούς και προκαρυωτικούς οργανισμούς και in vivo

e-max.it: your social media marketing partner