Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 11619/2019
29-03-2019
15-04-2019
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Β. ΒΟΥΛΓΑΡΗ
20η Επιστημονική Συνάντηση Ρευματολόγων ΒΔ Ελλάδος
82281
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ Τ.Ε.Ι. Απαιτούμενο (ON/OFF) - Δεν βαθμολογείται
κατοχοσ ecdl Απαιτούμενο (ON/OFF) - Δεν βαθμολογείται
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

Μήνες x 1 μονάδα

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Α. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ  
Α.1 Θεματική ενότητα: Κατανόηση των απαιτήσεων της θέσης, των στόχων του έργου, ικανότητα λήψης αποφάσεων και επινόησης εναλλακτικών λύσεων που αφορούν την υλοποίηση του έργου.

Μη γνώστης-0

Εισαγωγικές Γνώσεις-10

Ενδιάμεσο Επίπεδο-20

Ικανός-30

Β.1 Θεματική ενότητα: Οργανωτικές ικανότητες, επικοινωνιακές ικανότητες και ικανότητα εργασίας σε ομάδα

Μη γνώστης-0

Εισαγωγικές Γνώσεις-10

Ενδιάμεσο Επίπεδο-20

Ικανός-30

Εξαγωγή στοιχείων, εισαγωγή δεδομένων, στατιστική επεξεργασία, κατηγοριοποίηση, αρχειοθέτηση εγγράφων, κατάθεΣη εγγράφων στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΠΓΝΙ.

e-max.it: your social media marketing partner